Englishčesky
 
 

 

ZÁKLADNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

IMPLANTOLOGIE

Je dentální implantát pro každého?

Ošetření dentálním implantátem je možné téměř u každého bez závislosti na věku. Výjimku tvoří jen mladí pacienti, u kterých ještě není ukončen růst čelistí, a pacienti s těžkými systémovými chorobami, s vážně narušeným imunitním systémem, onkologičtí pacienti a velmi silní kuřáci.


Je lepší mít implantáty nebo vlastní zuby?

Každý implantolog určitě slyšel větu pacienta: „Tak už mi konečně ty moje zuby vytrhejte, nastřelte mi umělé, ať mám konečně pokoj". Ani dentální implantáty bohužel nemohou konkurovat přirozeným zubům. Proto hlavní snahou každého zubního lékaře je zachovat přirozené zuby pacienta. Pokud ale nastane situace, že zuby chybí, jsou dentální implantáty jejich výbornou náhradou vracející pacienta zpět do plnohodnotného společenského života.


Nastřelují se implantáty?

O nastřelování implantátů nemůže být řeči. Dříve se častěji implantát do předem připraveného přesného kostního lože zasunoval, dnes se šroubuje. Nejčastěji používaný moderní implantát je dvoufázový šroubový. Znamená to, že kostní část je zašroubována na místo v čelisti a po zahojení slizniční rány se implantát vhojuje bez přístupu slin a bez přístupu mikrobiální flóry dutiny ústní.


Je ošetření bolestivé?

Umístění implantátu do čelisti je jemná a velmi přesná práce. Byla by téměř neproveditelná, kdyby pacient nebyl v naprostém klidu. Proto je bezbolestnost celého implantačního výkonu nezbytným předpokladem. V současné době má implantolog k dispozici kvalitní anestetika, která tuto bezbolestnost zaručují.


Provádí se zavádění implantátů i v narkóze?

Ošetření dentálními implantáty se v celkové anestezii většinou neprovádí. Zejména proto, že v průběhu implantace jsou kontakt s pacientem a jeho spolupráce výhodou zkracující dobu zákroku. Pokud ale u pacienta nastane situace, kdy by zákrok v celkové anestezii byl přínosem, je možno jej provést.


Jak dlouho mi implantát vydrží?

Na tuto častou otázku je odpověď složitá. Implantolog vkládá implantát do čelisti s tím, že tam bude sloužit až do konce života pacienta. Jsou ale skutečnosti, které tento záměr ovlivňují.


Základem dlouhodobého přežití implantátu je správná domácí péče pacienta, správné čištění. To je hlavní předpoklad. V průběhu času používání implantátu, pak již záleží zejména na přirozené atrofii (snížení) kosti čelistí, délce implantátu a způsobu zatížení. Výška kostní tkáně čelistí se v průběhu let snižuje u každého z nás. Proto se sníží i v okolí implantátu. Pokud je implantát dostatečně dlouhý, je toto snížení zanedbatelné.

Pokud se v některém místě čelisti očekává větší zátěž (zejména oblast stoliček) je vhodné použít při nízké čelisti i několik implantátů vedle sebe. Správně zavedený, vhojený, pečlivě hygienicky ošetřovaný a implantologem pravidelně kontrolovaný implantát slouží neomezeně dlouho.


Jaké zubní náhrady jsou u implantátu možné?

Představte si zubní implantát jako zub připravený na protetickou korunku. Může nahrazovat jednotlivé zuby, může být pilířem v můstku a může také sloužit jako opora a stabilizátor u málo držících snímacích protéz.

Při větším počtu chybějících zubů lze zavést implantátů hned několik a spojit je v můstek. Šest až osm implantátů může stačit pro kompletní pevné ozubení jedné čelisti.

Časté je i využití implantátu v ortodoncii jako pevného bodu, ke kterému se fixními rovnátky přitahují zuby nebo skupiny zubů.


Z jakého materiálu je dobré mít můstek na implantátu?

Ne každý materiál je pro okolní měkké tkáně nedráždivý. Dříve se používalo zlato s různým typem faset jako materiál s nejlepším vztahem k okolí (s nejlepší biokompatibilitou). Dnes na tomto poli kraluje keramika a metalokeramika.


Když mám implantáty, musím si čistit zuby déle?

Mezi implantátem a zubem jsou značné rozdíly. Proto péče o ně musí být přizpůsobena těmto odlišnostem. Nezastupitelné je například použití mezizubních kartáčků, případně vhodných vláken.

Pro zručného člověka může být doba čištění stejná, ale musí být cíleně přizpůsobena požadavkům na očistu dentálních implantátů. Nácviku a strategii péče o dutinu ústní s implantáty musí být věnováno dostatek času a trpělivosti a musí ji provádět implantolog nebo zkušená dentální hygienistka

 

Co mě to bude stát ?

Každý defekt chrupu v dutině ústní vyžaduje jiný typ ošetření a různé druhy, průměry a délky dentálních implantátů. Protetik pro zubní náhradu vybírá nástavby, kterých je rovněž mnoho typů v různých cenách. Proto se obecně o nákladech na ošetření obtížně hovoří. Přesto lze provést přibližný rozbor ceny implantologického ošetření.

Celkovou cenu vždy tvoří:

1. cena implantátu a jeho chirurgické umístění lékařem do čelisti (kostní část implantátu). Cena se pohybuje cca mezi 6 až 20 tisíci korunami za jeden implantát podle použitého typu implantátu.

2. cena všech nezbytných komponent (ústní část implantátu). Podle plánované náhrady se do kostní části implantátu musí našroubovat nástavba. Její cena je různá podle implantologického systému a typu nástavby. Pohybuje se v tisícikorunách.

3. cena protetické práce (korunky, můstky, snímací náhrady). Tato cena bývá druhým největším nákladem pro pacienta. Záleží na protetické práci, jejím rozsahu a použitém materiálu.

Přesnou cenu implantologického ošetření Vám sdělíme podle konkrétní situace a podle plánu ošetření ve Vašich ústech.


Co potřebuji na první schůzku s implantologem?

Pacient se nejčastěji objednává k implantologovi na doporučení svého zubního lékaře nebo bez doporučení s dotazem na možnosti ošetření. K této první návštěvě je potřebný rentgenový snímek obou čelistí (ortopantomogram) a dobré znalosti svého zdravotního stavu. Výhodou je předběžný záměr svého zubního lékaře.
Spolupráce praktického zubního lékaře s implantologem je nezbytná, ať už při hledání optimálního plánu ošetření nebo při následné péči o zubní náhradu nesenou implantátem


Co to je piezotom a v čem je v implantologii užitečný?

Piezotom je ultrazvuková minipilečka, která jemně řeže kostní tkáň. Když se dotkne měkkých tkání, tak je vůbec nepoškodí. Používá se v kostní chirurgii na čelistech pacientů, ať už u extrakcí komplikovaně umístěných zubů nebo při provádění sinus liftu v implantologii.


Co to je sinus lift?

Pokud je v horní čelisti v postranním úseku nedostatek kostní tkáně pro implantaci, provádí se sinus lift. Z boční strany se piezotomem otevře čelistní dutina a bez poškození se nadzvedne její výstelka. Na dno dutiny se pod výstelku nasype vrstva malých granulí, například trikalciumfosfátu, ze kterého po několika měsících vznikne nová kostní hmota. Většinou se ve stejný okamžik zavádí i implantát a celá oblast se nechává zhojit současně.


ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE A PROTETIKA

 

Kdy je použití amalgámu výhodné?

Amalgám („stříbrná plomba") patří v zubním lékařství k nejdéle používaných materiálů. Jeho výhodou je pevnost a odolnost ke žvýkacím silám, antibakteriální vlastnosti, schopnost „samoutěsnění se" v zubu (důsledek jeho vnitřní koroze), nižší cena a relativně snadné zhotovení výplně. Zvláště vhodný je amalgám tam, kde ostatní materiály selhávají - v ústech se zhoršenou hygienou, zvýšenou kazivostí a v oblasti, kde okraj výplně zasahuje pod dáseň.

 

Co je nevýhodou amalgámu?

Jednoznačnou nevýhodou amalgámu je jeho kovový vzhled a dále jeho neschopnost vytvářet se zubními tkáněmi chemickou vazbu. Drží tak v zubu pouze mechanickým zaklíněním. Následkem toho je u malých kazů většinou třeba odvrtat nejen kaz,ale i část zdravých zubních tkání, aby bylo možné výplň v zubu uchytit. U zubů s velkým defektem a  velmi oslabenou stěnou může výplň působit jako klín, což může vést k rozlomení zubu.


Jsou amalgamové výplně nebezpečné?

Obsah rtuti v jednom z nejpoužívanějších dentálních materiálů na světě budí pozornost veřejnosti po celou dobu jeho užívání. Je ale rtuť opravdu tak nebezpečná? Čistá kovová rtuť používaná ve stomatologii je nebezpečná pouze při odpařování, což při dnešním moderním zpracování rtuti v ordinaci nehrozí. Amalgám je míchán strojově v uzavřeném systému. V amalgamové výplni je pak rtuť pevně chemicky vázána a k jejímu uvolňování do těla prakticky nedochází.


Jaký je rozdíl mezi amalgámem hrazeným pojišťovnou a amalgámem na přímou platbu?

Rozdíl je jak ve složení, tak ve způsobu zpracování. Amalgám na přímou platbu se nazývá kapslový nebo-li dózovaný. Rtuť a prášek jsou uzavřeny v kapsli v přesném mísícím poměru. Je strojově umíchán a bezkontaktně pomocí pistole na amalgám vnesen do defektu. Kvalitu výplně zlepšuje i strojová kondenzace pomocí kladívka na amalgám a její vyleštění.

Amalgám hrazený pojišťovnou je násypný. Hlavním rozdílem je mísící poměr prášku a rtuti, který není tak přesný. Z toho plynou i horší vlastnosti materiálu.


Jaký je rozdíl mezi levnými a drahými fotokompozitními výplněmi?

Pojišťovna hradí dospělým pacientům na přední zuby výplň z chemicky (ne světlem) tuhnoucího kompozitního materiálu. Jedná se o materiál dvousložkový. Nevýhodou tohoto typu materiálu je nepřesné dávkování a mícháni při zpracování, značná objemová kontrakce při tuhnutí a barevná nestálost. Proto je dnes snaha od těchto materiálů upouštět a výplně zhotovovat ze světlem tuhnoucích moderních výplňových materiálů, které se stávají téměř univerzálními a hlavně esteticky dokonalými výplňovými materiály.


Je fotokompozitní výplň vhodná pro každého?

Podmínkou zhotovení kvalitní fotokompozitní výplně je suché pole. Není tedy vhodná pokud kaz zasahuje hluboko pod dáseň. Předpokladem jejího zhotovení je i dobrá hygiena pacienta, neboť kompozitní výplně nemají antibakteriální vlastnosti.


Jsou fotokompozitní (bílé) výplně v postranním úseku chrupu rizikové?

Kompozitní výplně prošly v posledních letech prudkým vývojem, díky čemuž se staly téměř univerzálním materiálem. Při dodržení výše uvedených podmínek je jejich použití v postranním úseku chrupu možné. Přesto nedosahují přesností a anatomickou dokonalostí kvalit keramických inlayí a onlayí.

 

Co jsou to skloionomerní cementy?

Jedná se o plastické výplňové materiály. Jejich barva je bílá, ovšem vzhledem k malé průsvitnosti nedosahují estetických kvalit kompozitní výplně. Také jejich pevnost není na úrovni bílé kompozitní výplně, a proto je jejich životnost výrazně kratší. Hlavní výhodou je uvolňování fluoridových iontů, které zvyšují odolnost zubu vůči kazu. Jsou obzvláště vhodné jako dlouhodobě provizorní výplně do úst s vysokou kazivostí, pro krčkové kazy a pro ošetření mléčných zubů.


Co je to endodontické ošetření zubu?

Pokud dojde, ať již kazem nebo úrazem, k poškození zubní dřeně, je třeba přistoupit k endodontickému ošetření zubu. Pod tímto názvem se skrývá ošetření kořenových kanálků. Spočívá v odstranění poškozené dřeně (nervově cévního svazku), opracování stěn kanálku, desinfekce a zaplnění kořenového systému kořenovou výplní. Následuje ošetření pomocí výplně nebo ošetření protetické (kořenový čep a korunka)

 

Mám v endodoncii na výběr z více způsobů ošetření?

Ano, rozdíl je jednak ve způsobu opracování kořenových kanálků - ručně nebo strojově, ale hlavně ve způsobu zaplnění již pročištěného kořenového systému. Důležité je, aby byl kořenový systém hermeticky zaplněn a aby tak bylo zabráněno dalšímu pronikání bakterií. Provádíme plnění zubů pomocí techniky laterální kondenzace. Jedná se o metodu, při níž jsou do kořene zubu vkládány a současně kondenzovány gutaperčové čepy máčené v sealeru. Tím je zajištěn hermetický uzávěr kořene proti bakteriální infekci. Pojišťovnou je hrazena metoda jednoho čepu tj. zaplnění pastou a pouze jedním gutaperčovým čepem. Hermetičnost tohoto způsobu ošetření je tedy nižší.


Co jsou kořenové čepy?

Kořenové čepy (kořenové nástavby) slouží k rekonstrukci ztracené korunkové části zubu. Zpevňují, prodlužují a vyztužují zubní kořeny, které jsou následně ošetřeny korunkami. Zhotovení kořenového čepu musí vždy předcházet pečlivé endodontické ošetření všech kořenů.


Je více druhů kořenových čepů?

Ano, kořenové čepy se liší jak materiálem, tak způsobem zhotovení. Čepy kovové individuálně lité se zhotovují v laboratoři a je proto zapotřebí dvou návštěv. Čepy sklokompozitní jsou zhotovitelné v jedné návštěvě.


Jaké jsou výhody a nevýhody kovových čepů?

Nejčastěji užívané jsou stále kořenové čepy kovové - lité. Po endodontickém ošetření lékař opět navrtá kořenový kanálek asi do 2/3 jeho délky a tuto „dutinu" otiskne otiskovací hmotou. Takový otisk pak v laboratoři zpracují a výsledkem je kovový čep, který přesně zapadne do vypreparované dutiny v kořenovém kanálku. Čep je pak v následující návštěvě nacementován do kořene a tvoří s ním jeden celek. Výhodou je vysoká pevnost a nižší cena. Nevýhody plynou z kovového materiálu. Jsou neprůhledné, což komplikuje jejich použití v kombinaci s některými celokeramickými korunkami u předních zubů. Jejich vysoká pevnost a nízká pružnost může vzácně způsobit i prasknutí zubu. Také se velmi špatně dají z kanálků v případě potřeby odstranit. Kovový čep není nikdy vyroben okamžitě a jeho výroba trvá do příští návštěvy u lékaře.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody sklokompozitních čepů?

Sklokompozitní čepy jsou stále více užívanou alternativou kovových čepů. Jsou to asi 3 cm dlouhé bílé až průhledné tyčinky o různých průměrech. Tyto čepy jsou vyrobené ze vzájemně propletených skleněných vláken spojených kompozitní pryskyřicí. Takovýto čep vykazuje vysokou pevnost a také pružnost, která je téměř identická s pružností umrtveného zubu (nehrozí fraktura kořene, protože pruží spolu se zubem a nepůsobí uvnitř zubu jako klín). Tyto čepy se svými mechanickými a optickými vlastnostmi blíží přirozeným vlastnostem zubů. Po endodontickém ošetření lékař opět navrtá kořenový kanálek asi do 2/3 jeho délky. Sklo-kompozitní čep se fixuje za suchých podmínek do kořenového kanálku zubu a dostaví se dostavbovým kompozitním cementem. Během jedné návštěvy jsme tak schopni zhotovit kořenový čep s vynikajícími vlastnostmi. Pokud je skleněný čep použit u předních zubů, může být následně překryt i vhodnou celokeramickou korunkou a průnik světla přes takovou korunku a čep je velmi blízký průniku světla u zdravého zubu. Celé ošetření tak působí vysoce esteticky. V případě potřeby se dají jednoduše odstranit odvrtáním. Nelze je však použít vždy, záleží na stavu okolních zubních tkání.


Jaký je rozdíl mezi keramickou a metalokeramickou korunkou?

Metalokeramická korunka má kovové jádro, které je pokryto vrstvou keramické hmoty. Celokeramická korunka kovové jádro nemá, je nahrazeno kapnou keramickou. Přirozeně propouští světlo. Jedná se o vysoce estetickou práci, která je k nerozeznání od zdravého zubu


Jak dlouho mi korunka vydrží?

Životnost keramických i metalokeramických korunek je dlouhá, nicméně je limitována kvalitou zubů na kterých je korunka upevněna.


Patří zlaté korunky stále mezi ty nejlepší?

Přáním každého člověka je, aby zuby byly nejen funkční, ale aby i krásně vypadaly. Keramické korunky jsou od vlastních zubů k nerozeznání. Takže i když jsou zlaté korunky bezpochyby protetické práce kvalitní a funkční, z estetického hlediska se nemohou metalokeramickým a keramickým korunkám rovnat.


Jak lze nahradit chybějící zub?

Chybějící zub lze nahradit můstkem, nejlépe metalokeramickým. Při tomto způsobu ošetření je nutno obrousit zuby sousedící s mezerou. Toto ošetření je zvláště vhodné, pokud mezeru obklopují zuby s velkými výplněmi. Tyto zuby se díky korunkám můstku zpevní. Druhou možností je nahradit chybějící zub implantátem a ten opatřit korunkou, okolní zuby se pak nijak neupravují.


Čím se dá zvýšit pevnost v ústech celkové snímací náhrady, zejména v dolní čelisti?

Pevnost (stabilita) celkových snímacích náhrad závisí na množství kosti v čelistech. Pokud je alveolární výběžek příliš plochý, stabilita náhrady bývá špatná. V současné době lze stabilitu celkových náhrad zvýšit několika způsoby, lepidlem na protézy nebo použitím zubních implantátů.


Co to je metoda CEREC?

Je to jedna z nejmodernějších, nejpřesnějších a pro pacienta nejkomfortnějších metod výroby celokeramických protetických prací (inlaye, onlaye, fasety, korunky a můstky). Preparací na jednotlivý typ náhrady se zuby nejdříve připraví na skenování. Optickým skenerem se situace preparovaných a protilehlých zubů přenese do výkonného počítače. V počítači se vytvoří model náhrady. Tento model se pak odešle do CNC frézy, která náhradu vyfrézuje z keramického bloku. Po barvení, glazování a vypálení se náhrada moderními hmotami a postupy pevně připojí na zub. Výhodami jsou přesnost, anatomická dokonalost, biokompatibilita, vysoká estetika a možnost zhotovení v jedné návštěvě u lékaře.