Englishčesky
 
 

 

STOMATOLOGICKÝ SLOVNÍK

Stomatologický slovník Vám poskytne vysvětlení nejdůležitějších výrazů, které používá zubní lékařství.

Výrazy jsou uvedeny v abecedním pořadí.

A

Alveolární kost - výběžky dolní a horní čelisti v nichž jsou upevněny zuby 

Amalgám -  studená slitina stříbra, rtuti, cínu a mědi, která se v tvárném stavu vkládá do zubní dutiny 

Amalgámová korunka -  amalgámová výplň při rozsáhlém poškození zubu 

Analgosedace - metoda sloužící k anestezi pacienta v přítomnosti anesteziologa

Artikulární výběžek - součást kosti dolní čelisti, která tvoří čelistní kloub  

B

Bělení zubů - metoda sloužící k vybělení zubů 

Celoplášťová korunka - kovoťvý plášť dotvářející zbylé části zubu do anatomického tvaru

Č 

Částečná snímatelná protéza - vyjímatelná protéza nahrazující ztracené zuby, v ústech drží na zbývajících zubech

Čelistní dutina - dutina v kosti horní čelisti umístěná pod očnicí

Čelistní chirurgie - stomatologický obor

D

Dentální hygiena - profesionální čištění zubů

Dentální nit - prostředek k čištění mezizubních prostor

Dentin - základní stavební prvek zubu je tvrdý asi jako kost¨

Dlaha - prostředek k znehybnění zubů nebo čelistí

Dren - proužek, který se vkládá do incizní rány, umožňuje výtok hromadících se tekutin (krev, hnis)

E

Endodoncie - obor stomatologie zabívající se ošetřením kořenových kanálků

Endodontické ošetření - ošetření a zaplnění kořenového kanálku zubu

Estetická stomatologie - obor stomatologie zaměřující se estetický vzhled zubů

Estetická výplň - výplň, která není na zubu patrná

Extrakce - vytržení zubu z alveolární kost

Extrakční kleště - nástroj sloužící k vytržení zubů

Extraorální incize - náročný zákrok provedený zevně přes kůži, obvykle v celkové anestezii

F

Fasetová korunka - kovová korunka, na viditelných místech je plášť korunky zakryt estetickým materiálem v barvě zubu

Fixní můstek - protéza nahrazující ztracené zuby, která je pevně nacementovaná na zbývající zuby upravené preparací

G

Gingiva - dáseň bezprostředně okolo zubů

H

Hemostatikum - chemická látka sloužící k zastavení krvácení

I

Implantát - viz. zubní implantát

Incize - rozříznutí tkání nad hnisavým ložiskem za účelem vypuštění nahromaděného hnisu

Intraoralní incize - rozříznutí hnisem vyklenuté sliznice v ústech, místně znecitlivělá

K

Komplikovaná extrakce - vytržení zubu nebo kořene při současném uvolnění měkkých tkání a kosti v okolí zubu 

Kompozitní materiál - materiál v barvě zubu, v plastickém stavu se vkládá do zubu, tuhne samovolně nebo po osvícení intenzivním světlem

Konzervační stomatologie - obor, který opravuje poškození zubů pomocí různých výplňových materiálů

Korunka - část zubu, která vyčnívá do dutiny ústní nebo náhrada přirozené korunky

Kořen - část zubu nacházející se v kosti čelisti, podle druhu má zub 1 až 3 kořeny

Kořenová nástavba - kovový čep fixovaný do kořene zubu, využití samotných kořenů zubů k protetice

Kořenová výplň - hmota vyplňující po konzervačním ošetření kořenový kanálek

Kyreta - nástroj k odstraňování zubního kamene

M

Mandibula - dolní čelist

Maxilla - horní čelist

Měkký zubní povlak - vrstva mikrobů a jejich produktů na povrchu zubů, hlavní příčina zánětů dásní

Metalokeramická korunka - estetická náhrada zubu z kovu krytého vrstvou keramické hmoty

Mezičelistní fixace - typ dlahy, znemožňuje vzájemný pohyb čelistí

Mezizubní kartáček - prostředek ústní hygieny sloužící k čištění mezizubních prostor

Mezizubní papila - dáseň v mezizubních prostorech

O

Obličejový skelet - kostra obličeje

Opalescence - jedna z metod sloužících k vybělení viditelných částí zubů

Oroantální komunikace - otevření čelistní dutiny při extrakci zadních horních zubů

Oronasální komunikace - otevření nosní dutiny při extrakci předních horních zubů

Ortodoncie - obor zabývající se léčbou vrozených i získaných poruch postavení zubů a čelistí

Ortodontická vada - chybné postavení zubu, skupin zubů, nebo čelistí navzájem

Otisk - výsledek otisku zubů do otiskovací hmoty

Otiskovací hmota - materiál k provedení otisku zubů

Otiskovací lžíce - kovová nebo plastová lžíce, kterou se pomocí otiskovací hmoty provádí otisk zubů v ústech

P

Páka - extrakční nástroj sloužící k uvolnění měkkých tkání před vytažením zubu nebo k vytažení zubu páčením

Paradentóza - viz parodontitida

Parodontitida - pokročilý zánět dásní postihující kost dásňového výběžku, příznakem je krvácení dásní a pohyblivost zubů

Paradontologie - obor stomatologie zabývající se onemocněním, které se jmenuje paradentóza (parodontóza)

Pedostomatologie - obor stomatologie zabývající se ošetřováním dětského chrupu

Periodoncium - závěsný aparát zubu, za který je zub upevněn v kosti

Periostitida - zánět kosti v bezprostřední blízkosti poškozeného (vytrženého) zubu

Preparace - změna tvaru zubu pomocí vrtání a broušení

Protetika - nebo protetická stomatologie, obor zabývající se náhradou ztracených zubů a tvrdých zubních tkání nad rámec konzervační stomatologie

Pryskyřičná korunka - provizorní estetická náhrada zubu z pryskyřice

Pulpa - kostní dřeň

Pulpitida - zánět zubní dřeně

Skloionomerní cement - estetický výplňový materiál, chemicky se váže k tvrdým zubním tkáním

Sklovina - zubní sklovina je vrchní a nejtvrdší zubní tkáň na korunce zubu

Stomatochirurgie - obor stomatologie zabývající se chirurgickými výkony v oblasti hlavy související s dutinou ústní

Sutura - steh

T

Temporomandibulární kloub - kloub spojující dolní čelist s lebkou, hmatný před uchem

Totální protéza - náhrada zubů v bezzubé čelisti

Ú

Ústní hygiena - soubor metod k odstraňování měkkého zubního povlaku, profesionálnímu čištění zubů říkáme dentální hygiena

Z

Zubní cement - kryje povrch kořene, který je ukryt v kosti

Zubní dřeň - živá tkáň uvnitř zubu obsahující cévy a nervy

Zubní implantáty - zubní implantát je titanový váleček,  který se v místě chybějících zubů zašroubuje do předvrtané kosti

Zubní kaz - poškození tvrdých zubních tkání způsobené měkkým zubním povlakem