Englishčesky
 
 

 

OBJEDNÁNÍ

MUDr. Tomáš Garlík
ordinace stomatochirurgie a dentální implantologie.

Pacienty k zákrokům objednávají nejčastěji jejich ošetřující zubní lékaři telefonicky. Současně je vybavují žádankou s popisem požadavku a v případě potřeby rentgenovou a jinou dokumentací.

Tel. 571 818 360,

E-mail pro korespondenci: garlik@mybox.cz

E-mail jen pro zasílání rtg snímků: garlik.rtg@centrum.cz

 

MDDr. Zuzana Pechalová
ordinace záchovné a estetické stomatologie.

Registrovaní pacienti se k ošetření objednávají osobně nebo telefonicky

Tel. 571 818 361
E-mail: pechalovazuzana@seznam.cz

 

Bc. Jana Hořelková
ordinace dentální hygieny.

Pacienti se k ošetření objednávají osobně nebo telefonicky.

Tel. 571 818 364

E-mail: jana.horelkova@centrum.cz